Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις Μελών
 
Ημερομηνία Περιγραφή
10-04-2012 Αίτηση Επανακαθορισμού Κωδικών Web Services

Ημερομηνία Περιγραφή
10-04-2012 Έκτακτη Ανακοίνωση για Λάθη κατά την Πληκτρολόγηση των Κωδικών Web Services

Ημερομηνία Περιγραφή
09-04-2012 Ενέργειες για Υποβολή Μηνύματος IE507 Ενημέρωση Άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου

Ημερομηνία Περιγραφή
09-04-2012 Νέο Εγχειρίδιο Xρήσης Διαδικασιών Εξαγωγής στο SEPAnet V2.0

Ημερομηνία Περιγραφή
07-04-2012 Ενέργειες για Καταχώρηση Διασάφησης Εξαγωγής στο SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
05-04-2012 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
05-04-2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία Περιγραφή
31-03-2012 Γνωριμία με το SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
31-03-2012 Γνωριμία με τις Ηλεκτρονικές Εξουσιοδοτήσεις

Ημερομηνία Περιγραφή
29-03-2012 Εγχειρίδιο Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης

Ημερομηνία Περιγραφή
29-03-2012 Ανακοίνωση για Ταυτότητες και άλλα Στοιχεία

Ημερομηνία Περιγραφή
29-03-2012 Ανακοίνωση για Οδηγίες Χρήσης και Εγγραφής στο SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
28-03-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
28-03-2012 ICISnet Οδηγίες Συμπλήρωσης Διασάφησης Εξαγωγής

Ημερομηνία Περιγραφή
19-03-2012 ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΠΑ

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr