Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις Μελών
 
Ημερομηνία Περιγραφή
16-11-2012 Απενεργοποίηση UAC σε Windows Vista

Ημερομηνία Περιγραφή
16-11-2012 Απενεργοποίηση UAC σε Windows 7

Ημερομηνία Περιγραφή
14-11-2012 Βήματα χρησιμοποίησης της εφαρμογής SEPADesktop

Ημερομηνία Περιγραφή
03-11-2012 Ανακοίνωση Απεργίας την Πέμπτη 07-11-2012

Ημερομηνία Περιγραφή
03-11-2012 Στιγμιότυπα από την Κινητοποίηση 18-10-2012

Ημερομηνία Περιγραφή
12-10-2012 Ανακοίνωση Απεργίας την Πέμπτη 18-10-2012

Ημερομηνία Περιγραφή
05-10-2012 Νέες εφαρμογές στο SEPAnet από 08-10-2012

Ημερομηνία Περιγραφή
05-10-2012 Ανακοίνωση για το SEPADesktop

Ημερομηνία Περιγραφή
05-10-2012 Στιγμιότυπα από την Κινητοποίηση 26-09-2012

Ημερομηνία Περιγραφή
24-09-2012 Αποχή από τις Εργασίες την Τετάρτη 26-09-2012

Ημερομηνία Περιγραφή
09-07-2012 Οδηγίες Δημιουργίας και Υποβολής Αιτήματος ΙΕ513 μέσω SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
21-05-2012 Διάγραμμα Ροής Μηνυμάτων Εξαγωγής

Ημερομηνία Περιγραφή
07-05-2012 Οδηγός Χρήσης Νέων Εφαρμογών SEPAnet

Ημερομηνία Περιγραφή
18-04-2012 Τρόπος Υποβολής Μηνύματος ΙΕ547 - Δήλωση Καταλόγου Εξόδου

Ημερομηνία Περιγραφή
12-04-2012 Συνηθισμένα Λάθη κατά τη Χρήση του Συστήματος SEPAnet

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr