Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις Μελών
 
Ημερομηνία Περιγραφή
22-07-2015 Δειγματολειπτικός έλεγχος επί εδάφους

Ημερομηνία Περιγραφή
29-06-2015 Ανακοίνωση για ηλεκτρονικές πληρωμές στο ICISnet

Ημερομηνία Περιγραφή
03-06-2015 Ανακοίνωση για ΔΑΟ & ΔΕΦΚ

Ημερομηνία Περιγραφή
02-06-2015 Ανακοίνωση ΣΕΠΑ για θέσεις παρκαρίσματος στο Τελωνείο Ελευσίνας

Ημερομηνία Περιγραφή
19-03-2015 KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥ.Ε.Τ.Α.

Ημερομηνία Περιγραφή
05-03-2015 Ανακοίνωση Γ.Σ. Σ.Ε.Π.Α.30/3/15

Ημερομηνία Περιγραφή
26-02-2015 Πτυχία Εκτελωνιστών για τα οποία δεν έχει κατατεθεί Υ. Δ. στην Τ.Π. άρθρου 5 Ν.718/77

Ημερομηνία Περιγραφή
08-01-2015 Πρόσκληση κοπής πίτας Εκτελωνιστικών Οργανισμών 12-2-15

Ημερομηνία Περιγραφή
08-01-2015 Ανακοίνωση για κοινή εκδήλωση κοπής πίτας Εκτελωνιστικών Οργανισμών

Ημερομηνία Περιγραφή
08-10-2014 Ανακοίνωση Ε.Ε.Π.Α. 7-10-14

Ημερομηνία Περιγραφή
01-07-2014 Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών για Αντιπροσώπους στην Ο.Ε.Τ.Ε.

Ημερομηνία Περιγραφή
01-07-2014 Διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικών Τελωνισμού Αυτοκινήτων

Ημερομηνία Περιγραφή
23-06-2014 Οδηγίες χρήσης προγράμματος SEPAnet για τη ΔΕΦΚ

Ημερομηνία Περιγραφή
23-06-2014 Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop

Ημερομηνία Περιγραφή
23-06-2014 Ανακοίνωση Σ.Ε.Π.Α. για εφαρμογή ΔΕΦΚ

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr