Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις
 
Ημερομηνία Περιγραφή
24-05-2017 Ανακοίνωση για διακήρυξη διαγωνισμού ΕΛ.ΤΑ.

Ημερομηνία Περιγραφή
18-05-2017 Μη διαθεσιμότητα του ICISnet την Δευτέρα 22/5/17 ώρα 14.00 έως 16.00

Ημερομηνία Περιγραφή
16-05-2017 Aνακοίνωση για απεργία 17-5-17

Ημερομηνία Περιγραφή
12-05-2017 Μη διαθεσιμότητα του ICISnet την Δευτέρα 15/5/17 ώρα 14.00 έως 16.00

Ημερομηνία Περιγραφή
03-05-2017 Ανακοίνωση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών ΣΥΕΤΑΠΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
27-04-2017 Ανακοίνωση για διαμετακόμιση

Ημερομηνία Περιγραφή
25-04-2017 Ανακαθορισμός ωραρίου λειτουργίας της Διαχείρισης & Πύλης Ελέγχου Εξαγωγών

Ημερομηνία Περιγραφή
17-03-2017 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΕΤΑΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ EUROPEAN BUSINESS NUMBER

Ημερομηνία Περιγραφή
17-03-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΕΤΑΠΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
15-03-2017 Έκτακτη ανακοίνωση ΣΥΕΤΑΠΑ για ΣΕΠ ΑΕ

Ημερομηνία Περιγραφή
09-03-2017 Ανακοίνωση ΣΥΕΤΑΠΑ για Αίτηση Ακύρωσης Ασφαλιστικών Εισφορών

Ημερομηνία Περιγραφή
14-02-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία Περιγραφή
22-01-2017 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων

Ημερομηνία Περιγραφή
16-01-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ημερομηνία Περιγραφή
04-01-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΠΑ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr