Τιμές Συναλλάγματος

Ανακοινώσεις
 
Ημερομηνία Περιγραφή
23-06-2021 Προσχέδιο εγκυκλίου για e-commerce

Ημερομηνία Περιγραφή
17-06-2021 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ

Ημερομηνία Περιγραφή
09-06-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25-9-21

Ημερομηνία Περιγραφή
10-05-2021 Ενεργοποίηση μηνύματος για απελευθέρωση εισαγομένων εμπορευμάτων

Ημερομηνία Περιγραφή
04-01-2021 Υπεύθυνη δήλωση για Τ.Π. άρθρου 5 ν.718/77

Ημερομηνία Περιγραφή
04-01-2021 Υπεύθυνη δήλωση για Τ.Π. άρθρου 5 ν.718/77

Ημερομηνία Περιγραφή
14-12-2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 «Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2

Ημερομηνία Περιγραφή
02-12-2020 Αίτηση για T2L ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ημερομηνία Περιγραφή
02-12-2020 ΄Εναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Β.Τ.Χ. για σκοπούς Ε.Ζ.

Ημερομηνία Περιγραφή
20-11-2020 ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ COSCO

Ημερομηνία Περιγραφή
17-11-2020 Ανακοίνωση για πλατφόρμα COSCO

Ημερομηνία Περιγραφή
14-09-2020 Πρόγραμμα Εξετάσων 26 & 27/9/20

Ημερομηνία Περιγραφή
01-07-2020 Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου

Ημερομηνία Περιγραφή
03-06-2020 Προκήρυξης διαγωνισμού απόκτησης επάρκειας Εκτελωνιστή 2020

Ημερομηνία Περιγραφή
25-05-2020 Eγκατάσταση νέων εκδόσεων στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet (πρωτ.ΔΙΕΠΙΔΥ 1050881/11-5-20

Νεότερα Θέματα

aimodosia syeptapa

anakoinoseis1

sepa.com αγορά εργασίας

Εφαρμογές

sepanet Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής Έκδοσης Τιμολογίου/Εξοδολογίου Παροχής Εκτελωνιστικών Εργασιών - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

sepadesktopΟδηγίες για την νέα έκδοση 3.3.5 του SEPAdesktop - Οδηγίες χρήσης της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος-ΔΑΟ στο SEPAdesktop - Το πρόγραμμα μηχανογραφικής κάλυψης της ΔΕΦΚ στο SEPAdesktop - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής - Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογών συστήματος SEPAnet για τη Διασάφηση Εισαγωγής

Περισσότερα...

icisnetREX τρόπος συμπλήρωσης πεδίου 44.1 - Εγκατάσταση versions 02.22.00 έως και 02.23.00 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Είσοδος στην Εφαρμογή) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές στο ICISnet (Οδηγίες Χρήσης) - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ICISnet - Συμπλήρωση θέσεων πιστοποιητικού - Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης - Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

Περισσότερα...

  Τσαμαδού 38, 8ος όροφος
  Πειραιάς, T.K. 185 31
  210 4178020 - 210 4117281
  210 4123188
  info@syetapa.gr
  http://www.syetapa.gr